1. Текст
 2. Опити
 3. Задачи
 4. Симулации & анимации
 5. MS® Excel & физика
 6. Ардуино & физика
 7. Идеи за проекти
 8. Полезни линкове

Текстове


Всичко, което виждате ще бъде попълвано и обновявано в разумни срокове!
Посетете ни отново!


Нещо полезно, което Вие ще прецените дали е така – някакви "глупости", по мнение на автора!
 • S.V.: Презентация по астрономия на тема 'Двойни звезди'
 • S.V.: Презентация на тема 'Основни закони на електростатичното поле'
 • S.V.: Презентация на тема 'Модели на атомното ядро'
  -------- --------
  И още разни работи:
 • К.Т.: Малко за скоростта на светлината
 • Електричество - увод
 • Вдлъбнато и изпъкнало огледало

  Няколко свързани теми:
 • 1. Малко квантова физика за ученици
 • 2. Външен фотоефект
 • 3. Вълнови свойства на микрообектите
 • 4. Атоми и електрони. Връзка между маса и енергия

 • ПОСТЕР: 'Елементарните частици и субатомната структура'

 • Всички нобелови лауреати по физика (1901 – 2018)


  Статии от списание НАУКА - http://spisanie-nauka.bg/


 • Хр. Попов: Нобеловата награда по физика за 2016
 • Хр. Попов: Нобеловата награда по физика за 2017


 • -------- Към менюто --------

  Опити • К.Т: Малко опити за 5 - 7 клас

 • Експерименти, подходящи за деца - на немски (1)
 • Експерименти, подходящи за деца - на немски (2)
 • Експерименти за децата и семейството - на немски (3)
 • Експерименти, подходящи за деца - на немски, френски и италиански
 • Експерименти за ученици от А до Я - на немски

  -------- Към менюто --------
 • Задачи
 • K.T: Няколко задачи по акустика + кратък текст;  Вижте и тук: EXCEL® за анализ на трептения
 • K.T: Няколко задачи по оптика
 • Задача, дадена на състезание по ключови компетентности през 2015 г. За стартиране – разархивирате и клик в/у index0.html (гледа се през браузер)
 • Вижте и тук: EXCEL® за анализ на трептения


  Очаквайте още!

  -------- Към менюто --------
 • Симулации & анимации
 • К.Т.: Програмка метроном (HTML5) За стартиране – разархивирате и клик в/у index
 • Симулации по физика от University of Colorado, Boulder


  -------- 
  Към менюто --------
 • MS® Excel® & физика
 • K. T.: Използване на MS® EXCEL® за анализ на трептения
 • K. T.: Оттук сваляте програмката към горното - EXCEL® за анализ на трептения
 • Оттук може да свалите Port.dll


  -------- Към менюто --------
 • Ардуино & физика
 • Няколко прости опита
 • School of Physics with Arduino and Smartphones – II edition
 • Physics education and Arduino boards
 • Arduino in the Physics Lab
 • Компютърен осцилограф
 • Arduino chemistry sensors - 22 видеоклипа

  -------- Към менюто --------
 • Идеи за проекти
  немски източници:

 • Tехнически университет   Дортмунд
 • Университет   Бохум
 • Германско физично общество (DPG)
 • Университет   Кил

  източници на английски:

 • Science Buddies
 • Real World Physics Problems
 • Discoveries & Projects

  -------- Към менюто --------