1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

1


Всичко, което виждате ще бъде попълвано и обновявано в разумни срокове! Посетете ни отново!

Статии от списание НАУКА - http://spisanie-nauka.bg/


 • Н. Балабанов: Аристотел като учител и организатор на интелектуална дейност
 • Н. Балабанов: Питагор – ученият, заменил боговете с числата, а митовете – с науката
 • Н. Балабанов: Етюди за Нютон
 • Г. Мардиросян: Делото и заслугите на проф. Виден Табаков
 • И. Кулев: Аварията в Чернобил – 30 години по-късно
 • Г. Мардиросян: Космическият боклук

  --------- други статии ---------
 • Нобеловата лекция на У. Браг, 1922 г. (на английски)

 • -------- меню --------

  2


  -------- меню --------

  3


  -------- меню --------

  4


  -------- меню --------

  5. Полезни текстове и връзки, свързани със сензори и компютри


 • K. T.: Опити с микромашинен акселерометър
 • K. T.: Неформално обучение и експеримент
 • K. T.: Неформално обучение и междупредметни връзки
 • Колко физика има в умната къща
 • Компютри в обучението (вкл. по физика)
 • Подпомогнати с компютър експерименти и
       интердисциплинарно обучение - PP презентация

 • -------- меню --------

  6


  Excel & basic Automation
 • K. T.: Използване на MS EXCEL за анализ на трептения
 • Оттук може да свалите Port.dll
 • -------- меню --------

  7
  -------- меню --------

  Contact